Bilder

 

Itäniemi krontorp hösten 2018

 

Lämningarna efter tjärhyttan och kolmilan

 

Lämningar av tjärdalen

 

Krontorpet för länge sedan (Aimo Itäniemis bildarkiv)

 

Krontorpet på flygbild (Aimo Itäniemis bildarkiv)

 

Krontorpets gård på kartan från år 1938 (Aimo Itäniemis bildarkiv)