Niskakorpi skogsvaktargård

Lestijärvi

 

Huvudbyggnaden vid Niskakorpi skogsvaktargård som står kvar ännu sommaren 2018. Den färdigställdes år 1922, då Kalle Kalliokoski flyttade in som skogsvaktare. Senare verkade Väinö Vistbacka som skogsvaktare på gården och han förknippas med berättelsen om den ostyriga tamräven.