Bilder

 

Halsua museum, huvudbyggnaden

 

Inifrån museets huvudbyggnad

 

Inifrån museets huvudbyggnad

 

Gårdsplan vid Halusa museum

 

Kraatarintupa på sin ursprungliga plats (år 1820)

 

I boden finns föremål som användes vid framställning av tjära