Bilder

 

Infotavla till Töppösen luolikko

 

Töppösen luolikko

 

Spångar i stenröset

 

Loulu Juhos träkors

 

Koordinaterna till Loulu Juhos träkors

 

Träkorsets plats på kartan