Länttäpatin metsänvartijatila

Loukkukoskentie Halsua

 

Metsänvartijat asuivat yleensä valtion torpissa, joista heidän ei tarvinnut maksaa veroa. Heille myönnettiin myös metsästys- ja kalastusoikeuksia sekä vapauksia hukkapuun keräämiseen polttopuuksi. Metsänvartijoiden tuli pitää hyvää huolta myös asuinympäristöstään, valtion torpasta ja tilan viljelyksistä. 1900-luvun alkupuolelta lähtien metsänvartijoilla oli mahdollisuus lunastaa kruununtorpat itsenäisiksi tiloiksi alhaisella hinnalla. Halsualla metsänvartija Juho Ojala lunasti tilan itselleen vuonna 1938, minkä jälkeen maatila oli pitkään Juhon jälkipolvenkin elinkeino.