Länttäpatti skogsvaktargård

Loukkukoskentie Halsua

 

Skogsvaktarna bodde vanligtvis i torp som de inte behövde betala skatt för. De beviljades också jakt- och fiskerättigheter samt friheten att samla in spillträ för att användas som ved. Skogsvaktarna skulle också ta väl hand om sin omgivning, statens torp och gårdens odlingar. Från och med början av 1900-talet kunde skogsvaktarna för låga priser lösa in krontorpen till självständiga gårdar. I Halsua löste skogsvaktaren Juho Ojala in gården år 1938, varefter lantbruket fungerade länge som näring för Juhos efterkommande.