Berättat

 

Överforstmästarna brukade göra regelbundna granskningar i skogsvaktartorpen. I juli 1911 kom överforstmästaren för att granska Länttäpattis torp. Med sig hade han två förrättningsmän, en häradsdomare och torparen. Samt torpinnehavaren Juho Ojala. För det första antecknades i protokollet att förrättningsmännen inte är jäva i sin uppgift. Dessutom konstaterades i protokollet att kronan grundat torpet och den Kejserliga senaten i november 1867 utsett det till skogsvaktartjänstehus. Även byggnadsbidraget, som var 800 finska mark året för grundandet, antecknades i protokollet. Skogsvaktarna som förvaltat torpet före Juho Ojala listades också i protokollet.