Bilder

 

Länttäpattis huvudbyggnad sommaren 2018

 

Länttäpattis uthus sommaren 2018

 

Lämningar av en tjärdal

 

Infoskylt om tjärdalarna

 

Tattari-kivi (på stenen står skrivet: ”Metsä on Suomen rikkaus” – Skogen är Finlands rikedom)

 

Infoskylt för Tattari-kivi