Berättat

 

Det berättas att Maalarin hauta (Målarens tjärdal) fattade eld direkt i tändningsskedet. På ungefär tjugo minuter försvann många år av tungt och långsiktigt arbete upp i rök. Orsaken till att tjärdalen brann upp kunde vara en oväntad vindby. Att tjärdalen förstördes hade katastrofala följder för familjen. ”Datumen i kyrkböckerna berättar entydigt om att under nöd- och hungeråren som följde strax efter olyckan dog en av Heikkis söner, Juho, hans hustru och barn av näringsbrist. (…) Inkomsten som de skulle ha fått av tjäran skulle troligtvis ha ändrat deras öden till något helt annat.” (Jyrkkä 2008)