Aho skogsvaktargård

Ahontie 123 Lestijärvi

 

År 1936 flyttade Johannes Anselm Jalander (1897–1967) med familj till Aho skogsvaktargård vid stranden av Lestijärvi. Han började då som skogsförvaltningens skogsarbetsledare vid Lesti vårddistrikt. Vid sidan av sitt arbete fungerade han i många förtroendeuppdrag i Lestijärvi, såsom ordförande för direktionen för samskolan och ordförande för byvägarnas förvaltningsnämnd. Han var också en flitig viltjägare och fiskare. På gården vävdes fiskenät och ryssjor och tillverkades katsor. På gården odlades gräs, spannmål och potatis. Man hade också boskap: tre kor, får, en gris och höns. Johannes var duktig även i träslöjd och han tillverkade själv bland annat en del av möblerna i sitt hem och en träbåt. Av överblivet trävirke byggde han en väderkvarn vars axel drev en billaddare. Med elektriciteten laddade man blyackumulatorer till radio som fördes hit från närområdet.

 

I dag heter Aho skogsvaktargård Kuturanta. Här erbjuder SF-Caravan Keski-Pohjanmaa ry lägerplatser, service och evenemang för karavanare. Den gamla huvudbyggnaden till skogsvaktargården är renoverad och används av kunderna vid Kuturanta.