Rutten

 

1. Hamngatan och Loveret

2. Beckbruket

3. Kittholmen

4. Pavis och Carlholmens skeppsvarv

5. Kanonvägen

6. Repslagarbanan

7. Ölbryggeriet

8. Jakobstads Mekaniska Verkstad