Berättat

 

Författaren Wava Stürmer skaffade sig en liten stuga på Hamngatan på 1960-talet. Stugan använde hon som sitt arbetsrum och här samlades skribenter och författare från området för att diskutera och utbyta idéer. De ordnade bland annat bussrundturer i Österbotten och uppträdde i skolorna på området. Eleverna hade hittills bekantat sig närmast med redan bortgångna författare och fick nu träffa livslevande sådana. På den tiden hotades de gamla trähusen i hela Skata av rivning och man ämnade bygga höghus på området. Stürmer och de övriga kulturella personerna skrev bland annat i tidningar och vädjade för att området skulle bevaras. (Intervju med Wava Stürmer 12.11.2018)

 

Stürmer beskriver livet förr i tiden på Hamngatan och i Loveret i sin diktsamling Det är helvete att måla himlar (1970, 62–63): Här bodde Kvastkajs, amerikaänka med sju barn. Kronholms, som langade brännvin och einhanda Emma med Frans. Här bodde kakelugnsmakare Kåhlsten och Runebergs mor på den tiden Hamngatan var huvudstråk och tjärfororna skramlade.