Hamngatan och Loveret

Jakobstads centrum

 

Hamngatan nämns redan år 1735 i stadens detaljplan. Den imiterade uppenbarligen gatunätet som funnits redan innan ryssarna brände staden under Stora ofreden 1714. Hamngatan var på den tiden bredare, vilket bevisas av en stuga, byggd på 1760-talet, belägen något vid sidan av gatulinjen. Hamngatan kallades också för Surbrunns Gatan efter en hälsokälla som funnits i närheten. Källan hittades 1777 och rätt så snart efter detta byggde man en liten brunnstuga och en brunnspark på området. Källan fick namnet St. Jakobskälla (Pyhä Jaakobinlähde).

 

På Hamngatan och i Loveret (namnet kommer troligen från orden lovart eller ankomstfarled till hamnen) finns än idag välbevarade byggnader från slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Där bodde på den tiden sjömän, sjökaptener och hantverkare. Bland annat nationalskalden Johan Ludvig Runebergs föräldrar bodde här under sina sista levnadsår. På 1700-talet sträckte sig stadssundet och vattentrafiken ända till stugorna på området. Bryggorna från den tiden finns inte längre kvar. Där Mariahemmet står idag fanns hamntullen.

 

I södra ändan av Hamngatan, mittemot Brandkårshuset som byggdes i början av 1910-talet, finns en gammal kyrkstuga där man inackorderade människor som kom sjövägen från Larsmo för att delta i gudstjänsten. Larsmoborna sökte sig några kilometer söderut till Pedersöre stenkyrka – inte till stadens träkyrka som färdigställdes år 1731 och som är belägen alldeles i närheten av kyrkstugan.

 

Området kring Hamngatan och Loveret jämte byggnaderna är skyddade i detaljplanen från slutet av 1970-talet, vilket inte var en självklarhet: ännu i början av 1960-talet planerade man bygga höghus på hela trähusområdet i Skata. Man hann till och med elda upp det värdefulla gamla huset i ändan av Hamngatan som en brandkårsövning på 1960-talet.

  


Berättat

 

Författaren Wava Stürmer skaffade sig en liten stuga på Hamngatan på 1960-talet. Stugan använde hon som sitt arbetsrum och här samlades skribenter och författare från området för att diskutera och utbyta idéer. De ordnade bland annat bussrundturer i Österbotten och uppträdde i skolorna på området. Eleverna hade hittills bekantat sig närmast med redan bortgångna författare och fick nu träffa livslevande sådana. På den tiden hotades de gamla trähusen i hela Skata av rivning och man ämnade bygga höghus på området. Stürmer och de övriga kulturella personerna skrev bland annat i tidningar och vädjade för att området skulle bevaras. (Intervju med Wava Stürmer 12.11.2018)

 

Stürmer beskriver livet förr i tiden på Hamngatan och i Loveret i sin diktsamling Det är helvete att måla himlar (1970, 62–63): Här bodde Kvastkajs, amerikaänka med sju barn. Kronholms, som langade brännvin och einhanda Emma med Frans. Här bodde kakelugnsmakare Kåhlsten och Runebergs mor på den tiden Hamngatan var huvudstråk och tjärfororna skramlade.

 


Bilder

 

Hamngatan sett från stadshållet sommaren 2018

 

Hamngatan längesedan (Jakobstads museum)

 

Hamngatan längesedan (Jakobstads museum)

 

Loveret längesedan (Jakobstads museum)

 

Loveret längesedan (Jakobstads museum)

 

Surbrunns Gatan (senare Hamngatan) på kartan 1783 (Jakobstads museum)

 


Karta