Bilder

 

Det gamla tjärmagasinet sommaren 2018

 

Det gamla tjärmagasinet sommaren 2018

 

Tjärmagasinets dörr

 

Segelfartygets barlaststen

 

”Tjärgolv” med barlaststenar