Repslagarbanan

Kittholmsskogen

 

I början av 1800-talet byggdes en rak led i Kittholmsskogen. Leden användes för repslagning. Det hade naturligtvis funnits repslagarbanor på olika ställen i staden även tidigare. Repen tillverkades bland annat av hampa och de behövdes i stora mängder i segelfartygen. Repslagarna var manliga hantverkare. Man behövde också en typ av maskin som vevades för att tillverka repen. Repen tjärades i Beckbruket där de sänktes ned i en tjärpanna och lyftes upp för torkning. Repslagarbanan i Kittholmen är en central del av sjöfartshistorian och den tidiga industrin i Gamla hamn.