Berättat

 

Repslagarkonsten är ett tusentals år gammalt, speciellt arbete som utfördes av män. Män som bodde på landsbygden tvinnade rep av många olika material. Då skeppsbyggandet ökade blev det också större efterfrågan på rep och repslagarna blev till en egen yrkesgrupp på 1400-talet. Repslagning hörde till baskunskaperna hos samtliga sjöfarare. Till exempel fanns det kilometervis av rep i ett segelfartygs rigg. Repet utgör en sorts nyckel till hela segelfartygsvärlden och till sjömansfärdigheterna: rep behövdes i så gott som all verksamhet i ett skepp. (…) rep till segelfartyg har tillverkats av tråd från hampa, lin, manilla, sisal, jute, kokos och bomull. (https://sites.google.com/site/perinnerakentaminen/koeydenpunonta)