Ölbryggeriet

Ebba Brahe esplanaden 12A Jakobstad

 

Norr om Biskopsbacken finns en bostadsbyggnad som var en del av det i början av 1850-talet byggda ölbryggeriet. Apotekare Victor Schauman torde ha varit initiativtagare till projektet. Man specialiserade sig på bayerskt öl i bryggeriet, men tillverkade också övriga drycker såsom mjöd. På Bryggeriets gårdsplan fanns på den tiden flera byggnader, källarutrymmen och apparater som behövdes för framställning av dryckerna, som företogs i flera skeden. I början sysselsatte bryggeriet upp till ett trettiotal arbetstagare, senare var antalet anställda lägre. Åren 1853–1862 tillverkade man öl och lättdrycker tiotalstusen liter årligen.

 

Under taket på bryggerigården fanns ett mekaniskt drivverk som drogs av en eller flera hästar. Drivverket var kopplat till en maltkross och en vattenpump. Maltkrossen var fastbultad i väggen och kopplad till det hästdrivna kraftverket. Färskt vatten pumpades upp från brunnen i en ränna som förde vattnet till bryggeriets vattenreservoar. I arbetet krävdes mångsidig yrkeskunskap. Till exempel hämtade man tunnbindare ända från Stockholm, eftersom de vanliga, av furu tillverkade tjärtunnorna eller tunnorna för saltad fisk inte dög för att lagra och transportera öl och övriga drycker.

 

Stora dryckespartier levererades i tunnor eller flaskor till återförsäljare och grannstäderna med hästkärra och vintertid troligen med släde. Varorna skulle skyddas från att frysa under vintertransporterna. Bryggeriet hade också en egen försäljningsbod där man sålde öl och övriga drycker direkt till kunderna, antigen för att förtäras på plats eller för medtagning. Bryggeriet sålde jästpartier åt bagerier samt tombuteljer och packlådor till den som behövde sådana. På gårdsområdet fanns ett svinhus där svinen föddes upp med den urkokade malten. Biprodukterna även från detta bryggeri utnyttjades genom att sälja svin för slakt.