Jakobstads Mekaniska Verkstad

Biskopsbacken Jakobstad

 

På Biskopsbacken (eller Biskopsholmen) har funnits livlig industriverksamhet. Utöver ölbryggeriet har där ännu i mitten av 1800-talet funnits en benkvarn och norr om den gamla gravgården fanns en mekanisk verkstad från och med slutet av 1800-talet. Stenfoten till den mekaniska verkstaden kunde beskådas i terrängen hösten 2018.

 

Till den mekaniska verkstaden, grundad av Birger Serlachius (1874–1934), hörde till en början hästskoning, tillverkning och försäljning av fordon samt försäljning och reparation av cyklar. Den lilla smedsbyggnaden hade byggts till med ett gjuteri samt med en fil- och svarvverkstad. Snart specialiserade man sig också på maskiner för ölbryggerier. Serlachius bodde med sin familj i bostadsdelen till det intilliggande ölbryggeriet och skötte uppgifterna som disponent för bryggeriet. Det var dock inte förnuftigt att tillverka bryggerimaskiner på grund av den annalkande förbudslagen. Däremot behövdes allt mer verktyg för jordbruket och enklare maskiner, och de utgjorde huvudprodukterna i den mekaniska verkstaden. Den viktigaste produkten i början av 1900-talet var harven. Som bäst arbetade ett hundratal arbetstagare i företaget. Hela produktionen i den mekaniska verkstaden flyttades senast i början av 1910-talet till stadens område invid järnvägen. Efter många varierande skeden överfördes den mekaniska verkstaden till en del av Wärtsiläkoncernen i slutet av 1930-talet.