Rutten

 

1. Lampuoti gård

2. Graven i Perho

3. Perho hembygdsmuseum

4. Striden i Kokkoneva

5. Kreeta Haapasalos minnessten

6. Alfred Salmelas hus

7. Det brända soldattorpet

8. Stenåldersbosättningen vid Hautaketo