Perho hembygdsmuseum

Sahintie 1 Perho

 

Hembygdsmuseet finns invid Perho kyrka, som är byggd i början av 1900-talet. Museet var ursprungligen ett sädesmagasin. Byggnaden restes år 1858. I museet, grundat 1963, kan man bekanta sig med gamla allmogeföremål. I utställningen finns delar av propellern och flytanordningen från flygplanet Kurki som förknippas med en berättelse om en tragisk olycka i juni 1930. Minnesmärket över flygolyckan finns på olycksplatsen, vid stranden av sjön Jylhänjärvi.