Graven i Perho

Hautaperhontie Perho

 

I den norra delen av sjön Jängänjärvi finns Kalmasaari, en udde där man år 1920 och även senare funnit människoben. Enligt minnestraditionen har där funnits människogravar. Nationalskalden Johan Ludvig Runeberg (1804–1877) skrev dikten Grafven i Perho (Hauta Perhossa) år 1831. Berättelsen om bröderna Haane hänför sig till första hälften 1700-talet, sannolikt under stora eller lilla ofreden. Enligt legenden är gravarna viloplatser för bröderna Haane. En granitstaty har rests vid eller i närheten av benfynden år 1925. På statyns bronsskylt står ”Haanein henki sua velvoittaa synnyinmaallesi uhrautumaan” (Haaneanden förpliktigar dig till att offra dig för ditt fädernesland).