Bilder

 

Graven i Perho

 

Vägskylt till granitstatyn Hauta Perhossa (En grav i Perho)

 

Informationstavla