Bilder

 

Vägskylt till stridsplatserna

 

Schönemans gravminnesmärke

 

Informationstavla

 

Karta över striden vid Kokkoneva (www.vanhakartta.fi)

 

Vägskylt till Fieandts sten

 

Ingen vänskaplig kram