Stenåldersbosättningen vid Hautaketo

Emäntäkouluntie 30 Veteli

 

Man har hittat fornlämningar från Hautaketo område och dessa pekar på stenåldersbosättning. Det talas om den tidiga kamkeramiska kulturen (4200–3300 f.v.t.). Vid grävandet av grunderna för Husmorsskolan på tre våningar på 1930-talet kom det fram bitar av lerkärl vars historiska värde man ännu på den tiden inte förstod. År 1945 fann man vid älvbrinken av Perho å (Vetil å) keramik. Fynden ledde till att Carl Fredrik Meinander (1916–2004), arkeologiprofessor vid Helsingfors universitet, kommenderades till platsen sommaren 1946.

 

I grävningarna hittade Meinander bland annat en spisstenläggning och kvartsbitar som formats med sten. Genom fynden drog han slutsatsen att platsen var en tidig kamkeramisk bostadsplats som på den tiden funnits på havsstranden.

 

År 2017 gjordes en arkeologisk precisionsinventering på området. På gårdsområdet till husmorsskolan och vid åbanken fann man fortfarande lämningar från en stenåldersboning.

 

I den storslagna älvmiljön vid Hautaketo finns också en jordbänk, ”Ingmans soffa”, där Anders Wilhelm Ingman brukade sitta på somrarna då han fungerade som kaplan för Övervetil åren 1855–1864. På den tiden översatte han bland annat Bibeltexter till finska och verkade senare som professor i exegetik vid Helsingfors universitet.

 

Husmorsskolans huvudbyggnad är idag en konstherrgård, Taidekartano, där det ordnas konstutställningar och evenemang. https://www.facebook.com/Vetelin-Taidekartano-104631007604777/