Alfred Salmelas hus

Forsbackantie 9 Räyrinki Veteli

 

Alfred Salmela (1897–1979) föddes som sjätte barnet i en jordbrukarfamilj i Räyrinki (Röringe) by i Vetil och bodde där fram till tonåren. Som barn började han sin lärobana i en ambulatorisk skola, eftersom hans far inte ville att han skulle gå i folkskolan som ”var ämnad för lata”. Även om fadern som satte käppar i hjulet för honom, kunde Salmela göra sina fortsättningsstudier i folkhögskolan i Ilmajoki och Lappo samskola och slutligen i lärarseminariet i Jyväskylä. Han utnämndes till skolråd inom skolförvaltningen redan som 30-åring. Före sin långa arbetskarriär inom skolförvaltningen hann han verka som folkskollärare vid Karelska näset och som folkskoleinspektör i Lapplands län. Salmela gick i pension från skolförvaltningsuppgifterna 1964.

 

Salmela var med om att utveckla medborgarskolan som en fortsättning till folkskolan samt den avgiftsfria kommunala mellanskolan. I folkskoleinstitutionen som han ledde gjordes sociala reformer som hade stor betydelse i synnerhet för mindre bemedlade familjer och familjer som bodde i glesbygden: gratis skolmat, gratis skolresor, skolbibliotek och skolhälsovård. Salmela förhöll sig dock kritisk till grundskolereformen som påbörjade på 1960-talet. Han ansåg att valbarheten och det praktiknära i anslutning till läroämnen skulle kunna försvinna i och med reformen. Enligt honom ska man inte förenhetliga elevernas individualitet, inte ens för att vara jämlik. Salmela publicerade böcker om skolförvaltningen, han skrev läroböcker bl.a. inom etiken och folkskolans trädgårdslära samt var en flitig skribent i dagstidningarna. Hederstiteln professor beviljades honom år 1964.