Spelmanshuset

Konstantie 8 Kaustby

 

Spelmanshuset (Pelimannitalo) kallades till en början för Aapintupa och byggdes omkring år 1800 i Pulkkinen by i Vetil. Huset stod tomt på 1940-talet och efter många skeden flyttades och restes det i Kaustby som ett ställe där man kunde uppträda med folkmusik, använda det som mötesutrymme och verksamhetsutrymme för Kansanmusiikki-instituutti (folkmusikinstitutet). President Kekkonen invigde byggnaden sommaren 1974.

 

Pelimannitalo är till sin form en sidokammarstuga. Man känner till att dylika hus byggdes i de södra socknen i Mellersta Österbotten som huvudbyggnader på jordbruken från mitten av 1700-talet till 1850-talet. Namnet sidokammare syftar på att kamrarna var placerade vid sidan av stugan. Utrymmena är inredda i gammal allmogestil och traditionella öppna spisar med välvda spiskransar är murade i stugorna. Pelimannitalo är i dag i privat ägo och huset hyrs ut för olika evenemang och familjefester.

 

För folkmusikfolket är Pelimannitalo hjärtat för den legendariska folkmusikfestivalen i Kaustby. I stugans täta och intima stämning har man upplevt otaliga oförglömliga stunder ända från Konsta Jylhäs och Purpurispelmännens glanstider. I huset ordnas också året runt bland annat konserter av den professionella folkmusikgruppen Tallari samt evenemang under Kaustby kammarmusikvecka.

 

Från trappan till Pelimannitalo öppnar sig en utsikt mot festivalparken med festivalarenan i amfiteaterform i medelpunkt, byggd 1985, samt en läktare för ca 3000 åskådare. Under festivalen omgärdas arenan av ett gulrandigt tälttak i paraplyform, öppet på sidorna och designat av arkitekt Roy Mänttäri. Den centrala stolpen är 24 meter hög. Tältet har blivit något av ett kännetecken för festivalen och det har fått smeknamnet ”Villen pipo” (Villes mössa) efter kraftfiguren bakom folkmusikfestivalen, Viljo S. Määttälä (1923–2016).

 

Då man blickar ner mot vänster från Pelimannitalos trappa ser man folkmusikmonumentet nere i backen (Kansanmusiikkimonumentti). Monumentet avtäcktes 1982. Monumentet är planerat av Armas Maasalo. På underlaget har man avbildat profilbilder av viktiga musikpåverkare och kompositörer från Kaustby.