Purouittoja ja tukkirännejä

Talven aikana hakattu puutavara ajettiin hevosilla kevään tullessa latvavesille ja purojen varsille. Kevättulvien avulla puutavara saatiin pienempiä vesistöjä pitkin suurempiin jokiin. Keski-Pohjanmaalla uitettiin Perhonjokea, Lestijokea, Kalajokea, Pyhäjokea ja näihin laskevia pienempiä sivujokia pitkin tukkeja ja pienempää puutavaraa sahoille. Tarvittaessa uittoa varten rakennettiin rännejä, joita pitkin puuta pystyttiin siirtämään vesistöstä toiseen. Kalajokea pitkin puut uitettiin Kalajoelle, Lestijokivarren puut uitettiin Himangalle ja Perhonjokivarren puut uitettiin Kokkolaan.