Reisjärven seurakuntalaiset aloittivat kirkon suunnittelun 1800-luvun alussa. Heikki Kuorikoski laatikin kirkkoa varten piirustukset, joita seurakuntalaiset eivät hyväksyneet. Anton Vilhelm Arppe laati uudet piirustukset luultavasti Kuorikosken suunnitelman pohjalta. Reisjärvinen Niilo Koskela rakensi kirkon, joka valmistui 1820.

Reisjärven kirkkoa kunnostettiin kesällä 2013 (kuva Gl-hanke)

Reisjärven kellotapuli kesällä 2013 (kuva Gl-hanke)

Reisjärven haustausmaa ja kirkon kunnostustyöt kesällä 2013 (kuva Gl-hanke)

Historia

Reisjärven kirkko

Reisjärven kirkko teoksessa Suomen kirkot ja kirkkotaide 2 (1980)

Palvelu

Reisjärven seurakunta

Reisjärven matkailu

Reisjärven kotiseutumuseo

Ympäristö