Andlighet – tro och hopp

Inom andlighetstemat presenteras alla mellersta Österbottens kyrkomiljöer och några gamla prästgårdar, främst vid kusten, som fortfarande är i bruk. Andlighetens idé och historia är naturligtvis inte knutna enbart till dessa objekt, men miljöerna i fråga fascinerar med sin estetiska utformning och långa arkitekturiska kontinuum.

 

Läs igenom hela temat


Platskarta