Ande – spöken och andliga jättar

För webbplatsen Genius Loci har som andliga företeelser och andeväsen valts bland annat folksägnernas jättar med sina trojeborgar (jungfrudanser), jättekyrkor och andra stenformationer, men också offerstenar, spöken och skatter. Fasta fornlämningar fascinerar också, eftersom de har varit utsatta för mer eller mindre vetenskapliga tolkningar och berättelser. Ett slags andliga jättar är också de talrika kulturarbetare i det historiska mellersta Österbotten vilkas kulturhistoriska och samtidigt mytiska värde har bevarats och ökat sekel efter sekel.

 

Läs igenom hela temat


Platskarta