Genius loci” är latin och betyder ”platsens ande”. Platsens ande uppkommer av lokal historia och lokalt kulturarv: av faktauppgifter, legender, historier och myter, som uppstår, lever och omvandlas med generationerna och bär över generationerna. Nu söker och möter vi platsens ande i det historiska mellersta Österbotten. Det lokala kulturarv som presenteras på webbplatsen Genius Loci erbjuder besökare och lokalbefolkning en mängd intresseväckande och spännande besöksmål för äventyr och turism på egen hand i det historiska mellersta Österbotten.

 

19.11.2020 Läs Kulturarvsrutter i Mellersta Österbotten-publikationen!

Web-versionen. PDF-version.

 

Välkommen till det mystikfyllda mellersta Österbotten!