Jord – idoghet och skicklighet

I platsdatatjänsten Genius Loci innehåller jordtemat uppgifter och berättelser om jordbruket i mellersta Österbotten, bland annat om naturängar, svedjebruk, boskapsskötsel och åkerbruk. Även hantverksfärdigheter, för vilka man på ett eller annat sätt får material ur jorden, förtjänar uppmärksamhet.

Läs igenom hela temat


Platskarta