Vatten – fisk och segelfartyg

Inom vattentemat lyfts det havsnära mellersta Österbotten fram bland annat som ledande inom skeppsbyggeriet i Finland på 1600- och 1700-talet och genom berättelser om olyckliga skeppsbrott. En välbevarad mjöl- eller sågkvarn kan berätta om utnyttjandet av älvarna, gamla fotografier om timmerflottningen, sjömalmen åter om utnyttjandet av sjöarna. Fisket har sedan urminnes tider varit den naturliga formen av användning av alla dessa vattenelement, liksom också sälfångsten i havsområdet. Vattendragen har varit transportleder som gjort det möjligt att färdas till platser och hamnar inom landet och i utlandet.

 

Läs igenom hela temat


Platskarta