Bedrövelse – krig och gravar

I bedrövelsetemat ingår krig från och med stora ofreden i början av 1700-talet fram till andra världskrigets slut. Utöver krigen har brott, straff och givetvis hunger orsakat lidande. Även olyckor hör alltid till det tragiska området. Beklagansvärt ofta har dessa företeelser hopat sig i samma samhälleliga, sociala och individuella öden.

 

Läs igenom hela temat


Platskarta