Eskola by

Eskola-talo Koulutie 3 / Veturitalli, Eskolan kylätalo (Lokstall, Eskola byagård) Pinolankatu 1 / Perinnekeskus (Traditionscentret) 63.9079N 24.1731E Kannus

 

I takt med skogsbanan växte regionen kring Eskola station till ett livligt och mångsidigt arbets- och bostadsområde. Virket som fraktats från ödemarkerna till stationsgården lossades direkt i VR:s vagnar eller veden travades tillfälligt i enorma stackar för att invänta följande lastning. På stationsgården och i närheten av den fanns förutom lokstallet bl.a. kontorsbyggnad, verkstad, kollager, vedlider, lagerskydd och personalens bostadsbyggnader. Kaféet Kujalan kahvila var en viktig rastplats.

 

I närheten av stationsområdet byggdes också en kottklängningsbyggnad, plantskola, klabbfabrik och såg. I kottklängningsbyggnaden torkades kottar som man sedan fick frön av och som Forststyrelsen planterade i skogarna. I plantskolan, där det ännu idag står ett vattentorn för vattning, producerades tall- och granplantor för skogsbruksområdets behov. I småvedsfabiken producerades småved för att användas som bilbränsle i synnerhet under fortsättningskriget. På sågen tillverkades trävirke närmast för barackernas, stallarnas och de övriga byggnadernas behov.

 

Man kom inte heller undan olyckor. Förutom att loket kunde krocka med en bil eller spåra ur var som helst på skogsbanan, tändes också eldsvådor. Till exempel var Eskola stationsgård och by i fara i augusti 1955, då elden kom lös i vedstackarna. Brandområdet var omfattande och hotande, men efter att flera brandverk i timtal arbetat hårt fick man bukt på elden och kunde slutligen släcka den. Över 7000 kubikmeter ved brann upp, men man undvek en större katastrof.