Argo

Aligrundet Jakobstad

 

 

Vraket antas ha varit den norska skonaren Argo från Lillesand. Fartyget körde på grund i en sydväststorm vid Gammalgrundet 19.10.1869 och sjönk på tio minuter nära Högpaskarn. Vraket har därefter drivit från förlisningsplatsen och malts i delar. Som last fanns tjära och beck från Uleåborg och skeppet var på väg till Bremen. Man har hittat tjära och delar av tjärtunnor på stället där Argo förliste. Kaptenen på skonaren hette Anders Kristensen. Hela besättningen räddades och fördes i säkerhet till Mässkärs lotsstation.

 

Bothnia Navalis hade ett dykarläger på området i juli 1989. Målsättningen var att bland annat undersöka och rita delar av vraket. I fyndförteckningen från lägret har antecknats bl.a. vrakdelar, en vattenpump, spikar, en slipsten, delar av en tubkikare, en kritpipa samt porslins- och glasbitar. Vrakdelar från segelfartyget torde fortfarande finnas i närheten av ön Aligrundet utanför Jakobstad.

  


Berättat

 

”Pumpen på fartyget är gröpt ur asp och den är så gott som helt bevarad. Segelfartygets konstruktioner i sin tur kunde till exempel vara modell för Jacobstads Wapen, berättar museichef Pekka Toivanen.” (K.R.: Pietarsaaren Sanomat 19.7.1989)

 

”Av fynden kan man redan nu säga att Argo varit ungefär i samma storleksklass som Jacobstads Wapen som är under arbete i Jakobstad. Av de välbevarade delarna kan nämnas pumpen tillverkad i trä, bevarad nästan hel med kolv och allt.” (Salmi: Keskipohjanmaa 18.7.1989)

  


Bilder

 

Teckning av Argos kvarlämningar (Jakobstads museum) 

 

Kritpipa (Jakobstads museum)

 

Delar av kikare (Jakobstads museum)

 

Parfymburk (Jakobstads museum)

 


Karta