Berättat

 

Den som komminister verkande fadern väntade med oroligt sinne på att hans försvunna dotter Chatarina skulle komma hem till Norra Finland, men under vintermånaderna fastställdes att dottern förolyckats i skeppsbrottet. Faderns högsta önskan var att dotterns lik skulle påträffas för att hon skulle kunna ges en vederbörlig kristlig begravning. Fadern beskrev med en rörande noggrannhet dotterns eventuella klädsel, för att liket lättare skulle kunna identifieras. Dottern förblev slutgiltigt försvunnen, men en av hennes klädkistor påträffades och av innehållet kunde dras slutsatsen, att dottern tänkt på sina nära och kära vid reseförberedelserna. Som hemkomstgåva åt sin fader skulle hon kanske ha överräckt en silkeshalsduk, en finskspråkig bibel och ett paket holländsk tobak, till sin mor en bordelanshuva och ett rött förkläde. (Björkman: Pedersöres julblad 1923)