Pengarskeppet i Käräjäluoto

Käräjäluoto Lochteå

 

Utanför Rahakallio (Penningberget), som skjuter ut från holmen Käräjäluoto, har på 1740-talet förlist ett segelfartyg som förmodas vara det svenska skatteuppbördsfartyget Förstfodingen. Skeppsbrottet levde länge vidare som muntlig sägen men fick bevis då man på 1930-talet hittade ett öres och två öres kopparmynt och tiotals plåtmynt på stället. Senare har man gjort flera andra fynd. Av fartygets rester har man dragit slutsatsen att det varit 12–14 meter långt.

 

I slutet av 1980-talet undersökte dykarföreningen Bothnia Navalis skeppsbrottsområdet så noggrant att man fann nästan 1000 stycken kopparmynt. Mynten härstammade från åren 1718–1748.

 

Rahakallio på Käräjäluoto har inte fått sitt namn av skeppsbrottet i fråga, utan enligt den muntliga traditionen hade något mindre segelfartyget splittrats mot bergsudden och mynten som transporterats i fartyget hade spolats ner i havet.

 


Berättat

 

Det berättas att besättningen på Förstfodingen flyttade guldet och de övriga värdeföremålen på skeppet i land, och lämnade kopparmynten kvar på skeppet. Efter det skulle fartyget ha styrts på bergsudden och besättningen tagit sig i land. Historien förtäljer också att det på 1700-talet skulle ha gjorts undersökningar om skeppsbrottet, men i brist på bevis kunde man inte ställa besättningen till svars. (Hakala: Käräjäluoto 2005)

 

”Var fanns det eventuella guldet? Det räddades troligen redan år 1748 eller så fanns det inget guld i lasten.” (Hakala: Käräjäluoto 2005)

 

På dykarlägret funderade museichef Pekka Toivonen att fartyget kunde ha förlist någon annanstans och att penningkistan räddats men fällts i havet utanför Rahakallio. (Norrmén: Jakobstads Tidning 10.7.1988)

 


Bilder

 

Käräjäluoto holme år 1870 (Hakala: Käräjäluoto)

 

Käräjäluotos mynt (Jakobstad museum) 

 

Käräjäluotos plåtmynt (Jakobstad museum)

 

Käräjäluotos plåtmynt (Jakobstad museum)

 


Karta