Välkommen till Rosenlunds prästgård

 

 

Rosenlunds prästgård är i sin helhet ett sensationellt exempel på hur ett välbevarat och välskött kulturarvsområde tilltalar starkt en besökare som är intresserad av lokalhistoria – både av byggd och berättande kultur. Redan på 1930-talet talades det om ”Aspegrens ande”, som svävade över byggnaderna i gårdsmiljön och i den på den tiden förfallna trädgården.

 

Idag är trädgården i utmärkt skick och följer ritningen från 1700-talet. Aspegren förverkligade trädgården med egna medel under en period på cirka tjugo år. De rikliga detaljerna i trädgården följer Aspegrens ursprungliga plan och man kan gott konstatera att ”Aspegrens ande” fortfarande svävar över området.

 

Många kyrkoherdar har bott och arbetat i Rosenlunds prästgård, men man vill i synnerhet komma ihåg Aspegren med anledning av hans enorma satsning på prästgårdsomgivningen. Ett intressant besöksobjekt är också den stora ladugården i gårdsmiljön. Aspegren lät bygga den på 1770-talet. Ladugården representerar det dåtida framstegsvänliga lantbruket.

 

Utöver historiska upplevelser erbjuder Rosenlunds prästgård fina ramar för kulturella evenemang, fester, möten och måltider.

 

Välkommen till Rosenlunds prästgård!