Karleby prästgård

Kyrkbacken Karleby

 

Karleby prästgårds huvudbyggnad färdigställdes under kyrkoherde Karl Gustav Weranders tid år 1737. Stommen på byggnaden med valmat tak tillverkades av rödfuru. På östra sidan av gården finns en bostadsbyggnad, under vilken det finns en valvkällare som härstammar från 1667.

 

Werander tjänstgjorde i början av 1740-talet i riksdagen och återvände därefter inte längre till sin församlingstjänst som började skötas av kyrkoherdesonen från Kuusamo, Jacob Chydenius. Hans son Anders Chydenius däremot fortsatte sköta tjänsten i prästgården från 1770 ända till sin död 1803. Anders Chydenius fungerade som kaplan i Nedervetil kapellförsamling innan han blev verksam i Karleby prästgård.

 

Anders Chydenius verkade vid sidan av trosläran som en upplysningstänkare, ekonom och politiker i riksdagen. Han var förespråkare för bland annat handelsfriheten, tryckfriheten, religionsfriheten och demokratin. Han försvarade också arbetarnas rättigheter. Hans mångsidiga skriftliga produktion är publicerad som vetenskapligt redigerat och kommenterat verk i fem band på svenska och finska och även som en engelskspråkig sammanfattning, Anticipating The Wealth of Nations. Alla texter är också publicerade på internet. Chydenius uppstår överraskande i seriealbumet Det sista talet – Anders Chydenius återkomst.

 

Chydenius mångsidighet betecknas även av att han varje vecka ordnade konserter i sin prästgård. Musikerna var ungdomar från borgarfamiljerna i Karleby. Chydenius själv spelade eventuellt flöjt, violin eller klaver. Till Chydenius omfattande notarkiv hörde bland annat musik tonsatt av Giovanni Pergolesi, Gaetano Pugnani och Antonio Rosetti. Senare sålde Chydenius notsamlingen till Musikaliska Sällskapet i Åbo, vars orkester hans systerson Jakob Tengström spelade flöjt i. Det berättas att det fördes livliga diskussioner om priset på noterna, men slutligen kom man överens om ett pris på 16 riksdaler som på den tiden motsvarade priset på 25 rågtunnor!

 

Man brukade tillverka och pröva många sorters mediciner i prästgårdarna. Råvarorna till medicinerna växte i örtagårdarna i anslutning till prästgårdarna. Chydenius var väl förtrogen med medicin och han gjorde tester för att tillverka medicin av opiumvallmo. På den tiden gav man ofta denna medicin åt småbarn som en lugnande sömnmedicin och för vuxna för behandling av rödsot och tandsjukdom. En känd blandning innehöll opiumextrakt, alkohol och kanelvatten. Opiumvallmo var också en vacker trädgårdsväxt.

 

Karleby prästgård är den äldsta bevarade prästgårdsbyggnaden i vårt land. I närheten av prästgårdsområdet finns senmedeltida Karleby stenkyrka, tillägnad Heliga Katarina. Kyrkan utvidgades på initiativ av Chydenius till en korskyrka.