Marieholms prästgård

Marieholmsvägen Larsmo

 

Prästgårdens huvudbyggnad färdigställdes 1791 och år 1898 förlängde man den fram till västra gaveln. Prästgården fick namnet Marieholm efter hustrun till den första prästen i Larsmo, Anders Ehrström. Prästgården byggdes enligt Ehrströms önskemål vid vattnet i närheten av kyrkan. Den natursköna omgivningen vid Fageruddsvikens strand är ännu i våra dagar oförändrad.

 

I prästgårdens gårdsmiljö finns ännu uthus med stenfot av natursten, bland annat stall och ladugård. I drängstugan fanns Finlands första postkontor som sköttes av klockaren. Drängstugan fungerar i dag som pastorskansli.

 

Från prästgårdens gårdsplan öppnar sig en utsikt mot den vackra kyrkan, som taget ur ett vykort. Kyrkan byggdes på 1780-talet. För tillfället är det inte möjligt att ta emot besökare i prästgården.