Marieholms prästgård

Marieholmsvägen Larsmo

 

Prästgårdens huvudbyggnad färdigställdes 1791 och år 1898 förlängde man den fram till västra gaveln. Prästgården fick namnet Marieholm efter hustrun till den första prästen i Larsmo, Anders Ehrström. Prästgården byggdes enligt Ehrströms önskemål vid vattnet i närheten av kyrkan. Den natursköna omgivningen vid Fageruddsvikens strand är ännu i våra dagar oförändrad.

 

I prästgårdens gårdsmiljö finns ännu uthus med stenfot av natursten, bland annat stall och ladugård. I drängstugan fanns Finlands första postkontor som sköttes av klockaren. Drängstugan fungerar i dag som pastorskansli.

 

Från prästgårdens gårdsplan öppnar sig en utsikt mot den vackra kyrkan, som taget ur ett vykort. Kyrkan byggdes på 1780-talet. För tillfället är det inte möjligt att ta emot besökare i prästgården.

 


Berättat

 

Innan sina teologistudier studerade Anders Ehrström naturvetenskaper i Uppsala som elev till Carl von Linné. Ehrström hade med sig potatisen till Larsmo, och det blev allt vanligare att odla potatis i socknen fram till början av 1800-talet. Prästgårdens trädgård som han anlade i början av 1800-talet ansågs vara en mönsterträdgård.

 


Bilder

 

Huvudbyggnaden vid Marieholms prästgård

 

Den forna drängstugan, nuvarande pastorskansliet

 

Prästgårdens huvudbyggnad sett från sjöstranden

 

Prästgårdens gårdsmiljö och uthus

 

Larsmo kyrka (sommaren 2017)

 

Larsmo kyrka år 1974 (bild Veijo Laine / Museiverket - Musketti, Byggnadshistorisk bildsamling)

  


Karta