Munsala stenkyrka och prästgård

Kyrkbacken i Munsala, Nykarleby

 

Som murarmästare av Munsala stenkyrka fungerade David Ölander. Den kända kyrkobyggaren Thomas Rijf i sin tur ansvarade för kyrkans träarbeten. Professorn vid Åbo akademi, Henrik Gabriel Porthan, beskrev den nyligen färdigställda kyrkan som att den skulle duga som domkyrka både vad gäller den omfattande storleken och dess vackra yttre. Den utsmyckade predikstolen beställdes veterligen från Ahlnäs.

 

Kyrkogården omgavs på 1830-talet av en byggd stenmur. Norr om kyrkbacken finns ett sädesmagasin från 1832. På begravningsplanen finns en österbottnisk stapel som byggdes under ledning av Matti Hakala.

 

I närheten av kyrkan finns prästgården som byggdes i slutet av 1700-talet. I gårdsomgivningen finns den tidigare drängstugan samt en vagn- och magasinbyggnad. Under finska kriget 1808–1809 övernattade finska arméns överbefälhavare Wilhelm Klingspor i prästgården. Vapenkistan som Klingspor glömde kvar under kriget finns ännu bevarad och kan beskådas.