Munsala stenkyrka och prästgård

Kyrkbacken i Munsala, Nykarleby

 

Som murarmästare av Munsala stenkyrka fungerade David Ölander. Den kända kyrkobyggaren Thomas Rijf i sin tur ansvarade för kyrkans träarbeten. Professorn vid Åbo akademi, Henrik Gabriel Porthan, beskrev den nyligen färdigställda kyrkan som att den skulle duga som domkyrka både vad gäller den omfattande storleken och dess vackra yttre. Den utsmyckade predikstolen beställdes veterligen från Ahlnäs.

 

Kyrkogården omgavs på 1830-talet av en byggd stenmur. Norr om kyrkbacken finns ett sädesmagasin från 1832. På begravningsplanen finns en österbottnisk stapel som byggdes under ledning av Matti Hakala.

 

I närheten av kyrkan finns prästgården som byggdes i slutet av 1700-talet. I gårdsomgivningen finns den tidigare drängstugan samt en vagn- och magasinbyggnad. Under finska kriget 1808–1809 övernattade finska arméns överbefälhavare Wilhelm Klingspor i prästgården. Vapenkistan som Klingspor glömde kvar under kriget finns ännu bevarad och kan beskådas.

  


Berättat

 

Kapellanen Johan Freytag (1723–1779) verkade i Munsala och Nykarleby. Han kallades för ”den starke prästen”. Det sägs att sex män försökte vända en sten från Jutasvägen men lyckades inte. Då råkade Freytag komma förbi, lindade sina armar runt stenen och slängde stenen till vägrenen med en sådan kraft att den rullade runt tre gånger. Stenen skyddades på 1960-talet och finns än i dessa dagar invid Jutasvägen. Årtalet 1777 har ristats in i stenen. (http://www.nykarlebyvyer.nu/)

 

Enligt sägen orkade Freytag ensam utan hjälpmedel lyfta en stugknut för att en ny hörnsten kunde sättas under stugan. Det berättas också att Freytag kunde med handkraft stoppa en väderkvarn från att snurra och hålla den på plats tills man kunde låsa vingarna på kvarnen. Det ryktas att Freytag kallades till Stockholm för att bedyra att hans ovanliga kroppskrafter inte berodde på trolldom. Sången ”Balladen om den väldige prästen” handlar om ”den starke prästen”. (http://www.nykarlebyvyer.nu/)

  


Bilder

 

Munsala kyrka

 

Munsala prästgård 

 

Predikstolen i Munsala kyrka

 


Karta