Juthbacka herrgård

Jutasvägen 34 Nykarleby

 

Juthbacka lantegendoms historia sträcker sig ända till 1600-talet. Under flera sekel har tiotals personer och samfund ägt herrgården. Nuvarande Juthbacka herrgård i gustaviansk stil färdigställdes 1821. Den ägdes på den tiden av löjtnant Carl Backman (1770–1834). Det finns ingen säker information om vem som ritat byggnaden. Ryssarna brände den tidigare herrgården under Stora ofreden 1714, varefter gården länge var obebodd.

 

Carl Backmans änka Regina Backman fortsatte som herrgårdsvärdinna fram till sin död år 1844. Även om det funnits många missöden i herrgårdens historia, besparades förutom kyrkan och Kuddnäs även Juthbacka herrgård i den ödesdigra stadsbranden i Nykarleby år 1858. Dessa värdefulla byggnader kan beskådas även i våra dagar.

 

Viktiga ägare av herrgården med tanke på områdets utveckling var Woldemar och Elisabeth Backman, födda 1870. Makarna var verksamma som läkare på flera orter i det svenskspråkiga Österbotten. Woldemar bidrog till att Malmska sjukhuset byggdes i Jakobstad 1908, mestadels med stöd av Otto Malms testamente. Woldemar mötte motstånd av många slag i den långdragna processen med beslutsfattandet kring sjukhuset. Elisabeth i sin tur lyckades grunda ett barnbördshus i Jakobstad 1906. Hon ledde verksamheten i ungefär tio år. Hon verkade också som arbetsplatsläkare vid Strengbergs tobaksfabrik. Båda läkarna representerade den moderna medicinen. Woldemar skrev också i flera tidningar om medicinen och hälsovården, men också om släktforskning.