Sockenstuguberget

Kyrkogatan 2–4 Nykarleby

 

Tvärs över Sockenstuguberget gick en gång i tiden gränsen mellan staden och landsorten. Enligt sägen fanns det på berget en sockenstuga redan på 1600-talet. Den sista sockenstugan byggdes på berget på 1820-talet, men byggnaden revs i början av 1970-talet. I sockenstugorna brukade man ordna administrativa och kyrkliga möten och ting, vanligtvis under ledning av prästen. I sockenstugorna behandlades också moralfrågor, socialvård och utbildning.

 

Ännu på 1860-talet fanns det i sluttningen på bergets älvsida kyrkstugor där de långväga kyrkbesökarna övernattade jämte sina hästar. I stugorna bodde i något skede också olika sorters utslaget folk, vilket ledde till att byggnaderna slutligen revs. Det gamla lånesmagasinet som fanns på området flyttades därifrån i början av 1980-talet.

 

På berget fanns också ett straffställe, en flyttbar spöpåle, vars halsjärn brottslingen kedjades i en tid för påsyn innan piskningen skedde. Under piskningen fjättrades händerna i pålen med rep eller kätting. Publiken under strafftillfällena representerades av alla åldersgrupper och tillställningarna fungerade samtidigt i fostrande ändamål. Det sista straffet vid spöpålen förrättades 1870.

 

Bredvid berget finns det gamla Rådhuset, vars äldsta del är från 1729 och tilläggsbyggnaden från mitten av 1800-talet. På byggnadens ställe fanns tidigare den första trivialskolan i Österbotten, grundad av Per Brahe i början av 1640-talet.

 

I Nykarleby historiska centrum, vid stranden av Lappo älv (Nykarleby älv), finns kyrkan med sin klockstapel, byggd i början av 1700-talet.