Berättat

 

De österbottniska borgarna satsade hårt på förberedelserna vid emottagandet av det kungliga sällskapet. Man städade, putsade och dekorerade platser. Adolf Fredriks brådskande resetidtabell ledde veterligen till att det kungliga sällskapet stannade högst på middag i Nykarleby och körde förbi Jakobstad. Man hann dock ställa sig vid landsvägen för att hedra majestäten. Veterligen övernattade kungen en natt i Karleby, där kor, svin och hundar förvisats från allmänna platser. (Nikander: Kuningas Aadolf Fredrikin käynti Kokkolassa v. 1752)

 

Kungen måste givetvis stanna på många ställen under sin resa i Finland. Enligt sägnen hade kungen med sitt följe matpaus vid Karby sten. I Kurikka, Södra Österbotten har en sten namngetts som Kusikivi (Pisstenen). Kungligheterna sägs ha uträttat sina behov i skyddet av stenen. (Kusikivi)