Kungstenen

Karby Pedersöre

 

Många svenska kungar med följe har färdats längs Bottniska vikens Strandväg redan från början av 1600-talet. Över 100 år hann förflyta från den tiden innan Sveriges konung företog en resa till Finland. Sommaren 1752 påbörjade kung Adolf Fredrik sin resa från Södra Finland och den fortsatte längs med den gamla sommarvägen i Kyrönkangas till Österbotten och därifrån längs med strandvägen ända till Torneå.

 

I trakterna mellan Nykarleby och Jakobstad, i Karby finns en sten, där en minnesplatta fästs med anledning av kungens resa. Avsnittet på strandvägen bredvid stenen påminner levande om landsvägarna som man i tiderna färdades på med häst och vagn.

 


Berättat

 

De österbottniska borgarna satsade hårt på förberedelserna vid emottagandet av det kungliga sällskapet. Man städade, putsade och dekorerade platser. Adolf Fredriks brådskande resetidtabell ledde veterligen till att det kungliga sällskapet stannade högst på middag i Nykarleby och körde förbi Jakobstad. Man hann dock ställa sig vid landsvägen för att hedra majestäten. Veterligen övernattade kungen en natt i Karleby, där kor, svin och hundar förvisats från allmänna platser. (Nikander: Kuningas Aadolf Fredrikin käynti Kokkolassa v. 1752)

 

Kungen måste givetvis stanna på många ställen under sin resa i Finland. Enligt sägnen hade kungen med sitt följe matpaus vid Karby sten. I Kurikka, Södra Österbotten har en sten namngetts som Kusikivi (Pisstenen). Kungligheterna sägs ha uträttat sina behov i skyddet av stenen. (Kusikivi)

 


Bilder

 

Kungstenen i Karby

 

 

Kungstenen i Karby

 

Kungsstenen för länge sedan (Pedersöre storsockens historia II) 

 


Karta