Aktörer och källor

  

Manuskript: Kari Ilmonen (översättning av Ida Forsman)

 

Bilder: Kari Ilmonen och Pedersöre storsocken historia I-II.

 

Grafisk layout: Creative Preludi

 

Team: Kari Ilmonen, Laura Holm, Bo Kronqvist, Gurli Dumell, Mikaela Smedinga, Gustaf Strandberg, Mikael Rönnqvist, Svante Nylund, Greger Erikslund, Maria Lunabba, Agneta Ström-Hakala, Jan Ehnvall, Guy Björklund, Lilian Pettersson-Smeds, Tuomo Härmänmaa, Veli-Matti Tornikoski och Matias Meriläinen

 

Källor: 

Anders Svedberg https://fi.wikipedia.org/wiki/Anders_Svedberg

 

Anders Svedberg 1832–1889 http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/pers/svedbeau.htm

 

Balladen om den väldige prästen http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/poesi/nylundg/solvarv/freytag.htm

 

Den starke prästen http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/prosa/diverse/freytafm.htm

 

Dödsfall (Anders Svedberg) Finlands Allmänna Tidnind 2.1.1889. https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/396148?page=2

 

Ett sällsamt nittioårsminne av J. J. Nyman http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/prosa/op/storholms.html

 

Finlands svenska skolmuseum http://www.museiportalosterbotten.fi/museum-a-o/museum/8-finlands-svenska-skolmuseum

 

Finlands Svenska Skolmuséum. Broschyr.

 

Forsby–Ytterjeppo Hembygdsförening r.f. Publikation nr 5. Utgiven hösten 2012.

 

Huldén, Lars & Holm AnCi: En folkets man. Berättelsen om Anders Svedberg från Munsala. Ekenäs 2001.

 

Ilmonen, Kari: Kulttuuriperintö maaseudun matkailuyritysten tuotteissa ja palveluissa. Jyväskylän yliopisto. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Kokkola 2016. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/49408/978-951-39-6628-7.pdf?sequence=1

 

Jakobstads Wapen, Chapman och skeppsbyggnadshistoria. Redigering av Guy Björklund & Carola Sundqvist. Jakobstads museums publikationer nr 26. Jakobstad 1994.

 

Johan Freytag 1723–1779 http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/prosa/diverse/freytabn.htm

 

Juntunen, Ritva: Pedersören käräjätalosta museo. Lakimies Uutiset 27.8.2014. https://lakimiesuutiset.fi/pedersoren-karajatalosta-museo/

 

Juthbacka i 350 år av Maj-Britt Höglund http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/prosa/diverse/juthmb1.htm

 

Juthbacka. Jubileumsskrift av Ragnar Mannil. http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/prosa/mannil/juthb/00jutrm.htm

 

Juthbacka – keidas idyllisessä pikkukaupungissa. Labyrinth Books. Uusikaarlepyy 2007.

 

Juuttaan taistelu Suomen sodassa 1808–1809 http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/prosa/diverse/petajufi.htm

 

Kanto, Anneli: Pyöveli. Gummerus. Helsinki 2015.

 

Kuddnäs http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/prosa/uppslfinl/kuddnasu.htm

 

Kuddnäs av Erik Birck http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/prosa/birck/ii/kuddnas.htm

 

Kuddnäs. Skalden Z. Topelius´ forna hemgårds historia av Zachris Schalin. http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/prosa/schalin/kzs/0000kuzs.htm

 

Kuddnäsin museo http://www.museiportalosterbotten.fi/museot-a-o/museo/51-kuddnasin-museo

 

Kungstenen http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/minnesst/kungsste.htm

 

Kusikivi. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY. Museovirasto. https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1000020540

 

Lehtinen, Tapio: Syytteet kahdeksasta murhasta – tuomio kahdesta. PS Pulssi 14.7.2017. S. 9.

 

Maata, jäätä, kulkijoita. Tiet, liikenne ja yhteiskunta ennen vuotta 1860. Toim. Tapani Mauranen. Tielaitos. Edita Helsinki 1999.

 

Mellan Lojlax och Åkvarn. Berättelser och hågkomster från gången tid samlade av Munsala byaforskare. 1997.

 

Mickwitz, Axel, Möller, Sylvi & Nikander, Gabriel: Kokkolan kaupungin historia, osat I & II. Kokkolan kaupunki. Vaasa 1984.

 

Munsalan kotiseutumuseo http://www.museiportalosterbotten.fi/museot-a-o/museo/24-munsalan-kotiseutumuseo

 

Munsala kyrka http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/prosa/wikw/rijf/283munsa.htm

 

Munsalan kirkko ja pappila. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY. Museovirasto. http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1635

 

Nikander, Gabriel: Kuningas Aadolf Fredrikin käynti Kokkolassa v. 1752. Teoksessa Kokkolan kaupungin historia II osa. Kokkolan kaupunki. Vaasa 1984. S. 46–53.

 

Nyholm, Bertel: Vägen till ett skolmuseum. Arbetsutskottet inom Finlands svenska skolmuseum. Nykarleby 1996.

 

Nykarlebyvyer http://www.nykarlebyvyer.nu/

 

Några drag ur Kuddnäs historia av Sigmund Schalin. http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/prosa/schalins/divss/kuddhist.htm

 

Pedersöre tingshusmuseum – Pedersören käräjämuseo http://www.tingshuset.fi/

 

Pedersören kirkko ja Kirkkoranta. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY. Museovirasto. http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1632

 

Pohjanlahden rantatie – Ratsupolusta rannikon matkailutieksi. Toim. Maunu Häyrynen ja Mikael Lähteenmäki. Turun yliopisto. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen julkaisuja XV. Pori 2009.

 

Pohjanmaan kautta. Tiet ja tieliikenne Pohjanmaalla keskiajalta 1990-luvulle. Toim. Tapio Salminen, Raisa Maria Toiv & Timo Haavisto. Tiemuseon julkaisuja 15. Tielaitos. Vaasan tiepiiri. Jyväskylä 1997.

 

Pohjanmaan rantatie. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY. Museovirasto. http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=4372

 

Präststenen http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/minnesst/prastst.htm

 

Rintala, Erkki: Viimeinen istunto. Lakimies Uutiset 27.8.2014. https://lakimiesuutiset.fi/pedersoren-karajatalosta-museo/

 

Sandberg, Johan: Lagen och evangeliet. Kyrkpressen 13.12.2012. www.kyrkpressen.fi/fileupl/kp1250webb.pdf

 

Skolförhållanden http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/prosa/backmanw/npld50/07npld50.htm#sn

 

Slaget vid Jutas räddande svenska armén http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/prosa/diverse/Usjuthas.htm

 

Sockenstugan som “klubblokal” http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/bidrag/holmstrf/sockenfh.htm

 

Sockenstuguberget av Erik Birck http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/prosa/birck/ii/sockenst.htm

 

Soraa, työtä, hevosia. Tiet, liikenne ja yhteiskunta ennen vuotta 1860–1945. Toim. Jaakko Masonen, Kimmo Antila, Veikko Kallio & Tapani Mauranen. Tielaitos. Edita Helsinki 1999.

 

Spöpålen av Erik Birck http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/prosa/birck/ii/spopalen.htm

 

Spöpålen på Sockenstuguberget av Einar Hedström http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/minnesst/spopalen.htm

 

Spöslitning av Paul Nyberg http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/prosa/nybergp/zt/Sposlitn.htm

 

Tie meren ympäri. Pohjanlahden Rantatien matkailutie, osatutkimusraportit. Toim. Maunu Häyrynen ja Mikael Lähteenmäki. Turun yliopisto. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen julkaisuja 38. Pori 2012.

 

Toivanen, Pekka: Pedersöre tingshus – ett riksomfattande tingshusmuseum? 8.12.2000. https://drive.google.com/file/d/0B7KA3YdvEA3tR1FZeHEtSEJ4TFk/view

 

Topeliuksen lapsuudenkoti Kuddnäs. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY. Museovirasto. http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1718

 

Topelius, Sakari: Matkustus Suomessa. Teoksessa Maakuntien Suomi 3. Toim. Kai Linnilä. Tammi. Helsinki 1998. S. 653-687.

 

Åkerblom, Bror: Pedersöre historia 1865–1965. Pedersöre kommuns förlag. Jakobstad 1971.

 

Åkerblom, K.V.: Pedersöre storsockens historia intill 1865, I–II. Kommunernas förlag. Jakobstad 1950.