Välkommen till Järnrutten

 

 

Modersocknen Stor-Lochteå var på 1600-talet och i början av 1700-talet ett aktivt område för järntillverkning. Järnmalm lyftes ur kärr och sjöar, förädlades och tillverkades till bland annat spikar och ankare för segelfartyg. I Toholampi som hör till modersocknen tillverkade man järn ännu i början av 1800-talet i Määttälä järnbruk. Produkter från järnindustrin exporterades ända till Stockholm.

 

I Mellersta Österbotten fanns smeder som kunde smida bruksföremål av järn, vilket krävde ett gediget kunnande. Yrkessmederna i Toholampi brukade gå runt i byasmedjorna och smida till exempel liar till gårdarna. Duktiga smeder var uppskattade och de belönades för ett väl utfört arbete.

 

I Toholampi kan man bekanta sig med intressanta platser och berättelser om järntillverkning, smedskunskaper och gamla järnföremål.

 

Det första målet på Kulturarvsrutten är Riuttanens kvarn i Myllykoski som den kända smeden Sakri Järvenoja var med och grundade på 1870-talet. Rutten fortsätter till Sepäntalo (Smedsgården) där bröderna Järvenoja i tiderna bodde och idkade sina näringar. Följande mål längs rutten är Pajamäki, där det tidigare tillverkades järn. Idag är Pajamäki ett traditionscenter som är öppet för allmänheten. Resan fortsätter till Määttälä, till järnmästarnas minnesmärke, som föreställer en gammal järnugn. Vid Toholampi kyrka kan man stanna vid kyrkporten som är gjord av smeden Leander Nisula. Rutten avslutas vid Häkkilä hembygdsmuseum där man kan beskåda ett farligt järnföremål, revolvern, som förknippas med en tragisk mordhistoria från år 1915.

 

Välkommen till Toholampi Järnrutt!

 

Diskutera på twitter #RautareittiGL!